CİDE YAŞAM PORTALI
En Gelişmiş Haber ve Yaşam Portalı

MÜŞAHİT nedir ve görevleri nelerdir.

Oy kullanmaya giden vatandaşlara yol gösteren, sandığın güvenliğini sağlayan kişilere müşahit denir.

Müşahitler seçim sürecinin başından itibaren tüm işlemleri takip eder, denetler, tutanağa geçirir ve gerektiği yerlerde itiraz eder. Oldukça zor ve jmeşakkatli bir iştir. Seçim günü oy verme işlemi başlamadan önce sandık başında olmanız ve oy verme işlemi bittikten sonra da sayım için beklemeniz gerekmektedir. Sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye “müşahit” veya “gözlemci” denir.

MÜŞAHİT NE DEMEK?

Sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye “müşahit” veya “gözlemci” denir.

MÜŞAHİTLER NE İŞ YAPAR?

Müşahitler seçim sürecinin başından itibaren tüm işlemleri takip eder, denetler, tutanağa geçirir ve gerektiği yerlerde itiraz eder. Oldukça zor ve meşakkatli bir iştir. Seçim günü oy verme işlemi başlamadan önce sandık başında olmanız ve oy verme işlemi bittikten sonra da sayım için beklemeniz gerekmektedir.

KİMLER MÜŞAHİT OLAMAZ?

İdari amirleri, zabıta amirleri ve memurları, askeri ceza kanununun üçüncü maddesinde yazılı askeri şahıslar, milletvekilleri ve milletvekili adayları sandık görevlisi olamazlar. Belirtilmiş olan kişiler dışında 18 yaşını geçmiş olan herkes sandık görevlisi olarak görev alabilir.

Sandık gözetmeni ( müşahit ) nasıl olunur?

Sandık kurulu, devlet memuru olan kurul başkanı ile 5 siyasi parti temsilcisinden oluşan toplamda 6 asıl üye ile 6 yedek üyeden oluşur. Bir başkan, bir sandık kurulu memur üye ve diğer kişiler de siyasi parti temsilcileridir. Bu siyasi parti temsilcilerine müşahit üye demektedir. Ancak sandıkta görev alacak olan müşahitler illa ki bir siyasi partiye de üye olmak durumunda değildirler. Peki müşahit olmak üzere nasıl bir yol izlenmeli?

Müşahit olabilmek için üç farklı yöntem bulunmaktadır.

Öncelikle birincisi hepimizin de bildiği üzere herhangi bir siyasi parti gözlemcisi olmaktır. AKP, HDP, CHP, MHP, İyi Parti gibi partilere başvuruda bulunarak sandıkta görev almak istediğinizi belirtebilir ve sandık gözetmeni olarak görev alabilirsiniz.

Diğer bir yol ise Oy ve Ötesi gibi bağımsız bir dernek üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için secim.oyveotesi.org adresine girerek müşahitlik başvurunuzu yapabilir ve hangi sandıkta ilde veya ilçede sorumluluk almak istediğinizi dile getirebilirsiniz.

Ayrıca vatandaşlarında Anayasa gereği kendi sandıklarına giderek gözetmenlik yapma şansları bulunmaktadır. Bunun için seçim çevresindeki ilçe seçim kurulu başkanlıklarına müracaat etmeniz gerekmektedir.

Müşahitler, sandık başı işlemlerini takip etmek üzere siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu’na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenir. Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir. Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı “Müşahit Görev Belgesi”ne sahip olmaları gerekir.

Müşahitler nerede oy kullanırlar, oy verirler?

Müşahitler, o seçim bölgesinde oy vermeye yetkili olmak koşulu ile, hangi seçim çevresinin sandık seçmen listesinde kayıtlı olursa olsunlar, seçmen kartını göstererek görevli oldukları sandıkta oy verebilirler.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

GÜNLÜK ÜCRETLER

-Başkan ve Üyeler 217,00

-Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 108,00

– İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 104,00

– Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 102,00

– Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 99,00

-Şoför ve Hizmetliler 93,00

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

-Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

-Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 108,00

– İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 93,00

– Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 104,00

– Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 99,00

– Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 93,00

– Askı Yeri Görevlileri 88,00

– Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

– Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

– Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

SANDIK KURULLARI

– Başkan 102,00

– Üye 93,00

BİNA SORUMLULARI 102,00

Kaynak : Akşam.com.tr

Dikkatinizi Çekebilir:

Cevap Bırakın