CİDE YAŞAM PORTALI
En Gelişmiş Haber ve Yaşam Portalı

Loç Vadisi HES projesine olumlu kararı verildi

Loç Vadisi Hidroelektrik Santral (HES) Projesine ÇED Olumlu kararı verildi.

İlçemiz sınırlarında Devrekani Çayı üzerinde bulunan Loç Vadisi ‘ne Orya Enerji tarafından yapılması planlanan Cide Regülatörü ve HES projesi ile ilgili olarak Bakanlığa sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sitesindeki açıklama şöyle;

KASTAMONU ili CIDE, ilcesi Devrekani Çayı Üzerinde mevkiindeki ORYA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tarafından yapılması planlanan CİDE REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ( 22,131 MWm – 21,252 MWe) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup; KASTAMONU Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve ÇED Yönetmeliği gereğince yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarının Bakanlığımıza, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de KASTAMONU Valiliklerine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

Cevap Bırakın