CİDE YAŞAM PORTALI
En Gelişmiş Haber ve Yaşam Portalı

E-Devlet’e birçok yeni uygulama eklendi

İşte, e-devlet uygulamasına gelen yeni hizmetler..

Adalet Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü Sınav Başvuruları
Hakim ve Savcı  Mülakat Başvurusu
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (UYAP) Hizmetleri
SMS Bilgi Sistemi Abonelik Başvurusu ve İptali
Veraset İlami Sorgulama
Sulh Hukuk Mahkemelerince Açılan Vasiyetname Sorgulama
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Alo 183 Sosyal Destek Başvurusu ve Takibi
Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama
Koruyucu Aile Ödeme Bilgileri Sorgulama
Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı
Bursiyer Evrak Yükleme
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Sorgulama
Enerji Kimlik Belgesi Sorgulama
Şantiye Şefi Yapı Ruhsatı Bilgileri Sorgulama
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Evrak Takibi
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Gümrük Müşavir ve Yardımcılarının Bilgilerini Sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı

1853-1928 Dönemine Ait Şehit Bilgisi Sorgulama
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Korunma Amaçlı Verilen Av Tüfeği Taşıma Belgesinin Vize Başvurusu Balık Yetiştiriciliği Görüş Başvurusu
Korunan Alan İlan Teklifi Başvurusu
Yerel Etik Kurullarının Çalışma Yönergelerinin Onay Başvurusu
Yurt Dışından Alınan Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası Onayı
Başvurusu Hayvanların Korunmasına İlişkin Şikayet Başvurusu
Korunan Alanlarda Çekim İzni Başvurusu
Av Turizmi İzin Belgesi Başvurusu
Milli Parklarda Gelişme Planında Öngörülen Projelere Görüş Başvurusu
Korunan Alanlarda Kamulaştırma Başvurusu
Milli Parklarda Yapılan Her Ölçekteki Planlara Bakanlık Görüşü Başvurusu
Milli Parklarda Orman Sayılmayan Alanlarda Bakanlık Muvafakatı Başvurusu
Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin Başvurusu
Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Turizm Tesisi Başvurusu
Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Ön İzin Başvurusu
Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda İrtifak Hakkı Başvurusu
Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin Devir Başvurusu
Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin İptal Başvurusu
Milli Parklarda İzinli Tesisleri Kiralama Başvurusu
Alan Kılavuzluğu Başvurusu
Av ve Yaban Hayvanı Üretim Tesisi Kuruluş Başvurusu
Avcılık Belgesi İptal İşlemi Başvurusu
Avcılık Belgesi Vize İşlemi Başvurusu
Avcılık Belgesi Başvurusu
Avlanma İzin Kartı (Pulu) Başvurusu
CİTES Ek Listelerinde Yer Almayan Türler İçin İhracata Uygunluk Belgesi
CİTES Ek Listelerinde Yer Almayan Türler İçin İthalat Uygunluk Belgesi
Fahri Av Müfettişliği Başvurusu
Geçici Hayvan Bakımevi Kurulması Başvurusu
Hayvanat Bahçesi Ruhsatı Başvurusu
Hayvanat Bahçesi Açma Raporu Başvurusu
Hayvanat Bahçesinde Bulunan Hayvan Türleri Tür Listesi Formları Kabulü
Hayvanların Ticari Film, Benzeri Çekim ve Reklamlarda Kullanılması İzni
Kayıp, Yıpranma, Belgede Yer Kalmaması Halinde Yeniden Avcılık Belgesi
Korunma Amaçlı Av Tüfeği Taşıma Belgesi Başvurusu
Mücadele Amaçlı Sürek Avı Başvurusu
CITES Kapsamında, İthalat (İmport) İzni Verilmesi Başvurusu
CİTES kapsamında İhracat, Yeniden İhracat İzni Başvurusu
Orta ve Büyük Ölçekli Tesislerin Av ve Yaban Hayvanı Üretim Kesin İzni
Orta ve Büyük Ölçekli Tesislerin Av ve Yaban Hayvanı Üretim Ön İzni
Sulak Alan Koruma Bölgesi,Akarsu Koruma Bandında Bitki-Hayvan Toplama İzni
Yabancı Turist Avcılar Geçici Avcılık Belgesi Başvurusu
Yerli Avcılar İçin Özel Avlandırma İzin Belgesi Başvurusu
EBYS Genel Başvuru Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi
Başvurusu Mahalli Öneme Sahip Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi Başvurusu
Sulak Alanlarda Saz Kesimi İzin Belgesi Başvurusu
Turba Çıkarımı İzin Belgesi Başvurusu
SUEN Eğitim Ön Başvurusu

PTT

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Karasal Yayın Frekans / Kanal Sorgulama İzleyici Temsilcisi İletişim Bilgileri Sorgulama

Sağlık Bakanlığı

Okul Çağında Yapılan Aşı Bilgileri Sorgulama

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Pilot Lisans Teyit Belgesi
Sosyal Güvenlik Kurumu
Ortak (4A/4B/4C) Hizmetler İlaç Rapor Bilgisi Sorgulama
Medula Optik Reçete Bilgileri Sorgulama
Borçlandırma Hizmetleri
4C Borçlanma Başvuruları ve Takibi
Malul Çocuğu Olan Sigortalı Kadın Çalışan
4C Borçlanma Başvurusu ve Takibi
Diğer Hizmetler Medikal Market Sorgulama
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı
Barkodlu Nitelikli Pay Sorgulama Belgesi
Nitelikli Pay Sahipliği Sorgulaması
Barkodlu Nitelikli Pay Belgesi Doğrulama
Zamanaşımı Hesapları Sorgulama

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Aydınlatma Şikayet Başvurusu ve Takibi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

İş Arayanlar için Danışmanlık Hizmeti Randevusu Alma
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Burs Başvurusu Sonucu Sorgulama
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Araç Muayene İşlemleri
Barkodlu Araç Muayene Raporu Doğrulama
Barkodlu Araç Muayene Raporu Sorgulama
Mesleki Yeterlilik İşlemleri(SRC/ODY/ÜDY) Muafiyetli
SRC Belgesi Başvuru
Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama/Düzenleme
Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama
Yetki Belgesi İşlemleri Taşıt Kartı Sorgulama / Düzenleme
Taşıt Kartı Doğrulama Yetki Belgesi Sorgulama / Düzenleme
Yetki Belgesi Doğrulama
Taşıt Belgesi Doğrulama
Taşıt Belgesi Sorgulama / Düzenleme

Cevap Bırakın