CİDE YAŞAM PORTALI
En Gelişmiş Haber ve Yaşam Portalı

Şeyh Mehmet Efendi Hazretleri

Daday’ın Sofular Köyünde doğmuş olan Şeyh Mehmet Efendi , Kuzyaka’ya göç edip burada evlenerek irşad faaliyetlerinde bulunmuş ve 1662 tarihinde burada vefat etmiştir.

Şeyh Şaban’ı Veli Hazretleri

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinin Gökçeağaç Bucağına bağlı Çakırçayı Köyü’nün Cimdar mahallesinde dünya’ya geldi. Hz. Pir’in doğum tarihi hakkında kesin bilgilerimiz olmamakla birlikte müze…

Karabaş Ali Efendi

Evliyânın büyüklerinden. İsmi Ali’dir. Alâaddîn Atvel veyâ Karabaş Ali Efendi olarak da bilinir. 1611 (H.1020) senesi Arapkir’de doğdu.